• Водомер
  • Замена дотрајале ограде на црпној станици
  • Ревитализација бунара у улици Алексе Шантића
  • Уградња хлоринатора
  • Уградња хлоринатора у Змај Јовиној улици
  • Уградња хлоринатора у улици Алексе Шантића

Водоснабдевање

Приход од дистрибуције воде физичким и правним лицима чини највећи део укупног прихода предузећа.
ЈКП "БНС" располаже са шест изворишта пијаће воде различитог нивоа издашности од 4 до 10 литара у секунди.
Квалитет воде је карактеристичан за подручје лесне заравни на коме се насеље налази и карактерише је повишен ниво мангана и делом гвожђа али је према вршеним анализама континуирано бактериолошки исправна. Квалитет воде врши Завод за јавно здравље Панчево.

Водоводна мрежа је дужине преко 50 km, највећим делом израђена од азбестних цеви премера Ø80 и Ø100 старости преко 50 година.

 

У 2017.години извршена је санација изворишта једног бунара у улици Бориса Кидрича. Санацију је извршио ХидроГеоЦентар д.о.о Лештане, а средства за санацију обезбеђена су из буџета града Панчева. Такође средствима из буџета града Панчева направљена је еко чесма. Извођач радова је била фирма Т&D Water Technologies d.o.o из Ченеја. Еко чесма има 5 славина на којима грађани могу бесплатно да сипају воду.