• Одржавање канала, центар насеља
  • Скидање банкина, Змај Јовина улица
  • Одржавање улица у зимском периоду
  • Грађевинске и занатске услуге - изградња стазе код апотеке, 2013. година
  • Грађевинске и занатске услуге - изградња стазе улица Симе Шолаје, 2013. година
  • Грађевинске и занатске услуге - мост код апотеке
  • Табле упозорења

Остале услуге

Пијачне услуге

ЈКП "БНС" располаже са пијачним простором у центру насеља. Објекат је наткривен. Део пијачне продаје одвија се и на слободном простору поред Румунске православне цркве (продаја стоке и камионска продаја).

Одржавање канала и улица

ЈКП "БНС“ у својој надлежности има и одржавање каналске мреже у насељу која премашује дужину од 70 километара.

На располагању нам је багер „Радоје Дакић“ који је комплетно ремонтован и стављен у употребу.

Посебан проблем код одржавања канала представљају несавесни грађани који исте затрпавају те они губе своју функцију сакупљања сувишне површинске воде што доводи до задржавања исте на коловозима који услед тога пропадају, деловима улица и приватних поседа који бивају привремено поплављени у случајевима обилних падавина.

Овим путем упућујемо апел да се то не чини као и да се не врши садња дрвећа и растиња у каналима како би смо избегли обостране проблеме.

У 2018.години планирана је набавка комбиноване машине (скип).

Фотографије: Одржавање канала

Фотографије: Скидање банкина

Предузеће је у обавези да одржава и чисти путну мрежу у насељу у случају снежних падавина по програму који за то доноси сваке године.

Фотографије: Одржавање улица у зимском периоду

Изнајмљивање радних машина

Грађани могу за своје потребе изнајмити постојећу механизацију предузећа по важећем ценовнику предузећа. На располагању су трактор са приколицом и мулчером, багер, утоваривач, као и машине и опрема за одржавање зелених површина (искључиво уз руковање од стране наших радника).

Грађевинске и занатске услуге

Предузеће обавља и мање послове у области нискоградње, а пре свега везане за реконструкцију и изградњу стаза у насељу и ситнијих занатских послова. Услед немогућности запошљавања, за ове потребе се најчешће преко уговора о привремено привременим пословима или у случају млађих лица преко студентске задруге ангажују мајстори који са запосленим из предузећа реализују поједине послове.

Фотографије: Грађевинске и занатске услуге