• Одржавање зелених површина уз улицу
 • Одржавање зелених површина у близини гробља
 • Одржавање зелених површина у близини гробља
 • Улица Бориса Кидрича - припрема за садњу
 • Улица Бориса Кидрича - након садње
 • Сађење садница у центру
 • Саднице у улици Доситеја Обрадовића
 • Сађење садница на источној страни гробља
 • Саднице на локацији "Вашариште"
 • Насловна
 • ДЕЛАТНОСТ
 • Одржавање зелених површина

Одржавање зелених површина

Предузеће за ове намене тренутно располаже са две прикључне машине-мулчер радног захвата 180 cm, рајдером марке Husqvarna, трактор косачицом марке Viking, две ручне косачице,пет тримера, телескопска тестера, моторна тестера и други пратећи алат за ове намене.

Програмом одржавања зелених површина дефинисане су површине које су предмет редовног одржавања (парк на потезу Д.Обрадовића до Вука Караџића, простор дечијих игралишта, јавних установа, засади дрвореда и површине у оквиру оба гробља). Такође предузеће, по налогу комуналне и саобраћајне инспекције, поступа по налогу истих. 

Саднице

У плану је наставак формирања ветрозаштитног појаса пре свега у делу удара руже ветрова (улица Вашарска и Железничка) као и даље оплемењивање јавних простора и улица у насељу и у оквиру гробља.

Скрећемо пажњу грађанима да морају тражити сагласност за сечу дрвећа на јавним површинама (на улицама испред домаћинстава) посредно преко ЈКП "БНС" односно директно преко надлежних инспекцијских органа након чега у зависности од одговора могу сами или уз сарадњу са ЈКП "БНС" да уклоне стабла (обично трула или она која сметају постојећој инфраструктури). Сечење и уклањање стабала са других јавних површина које одржава ЈКП "БНС" као што су парк и дрвореди које је исто формирало строго су забрањени и за једно исечено стабло је предвиђена казна до 100.000 динара.

Уређење јавних површина

Предузеће одржава јавне површине редовним кошењем паркова и дечијих игралишта који су под сталном и редовном бригом запослених. Поменуте површине се оплемењују цвећем и украсним биљем у складу са могућностима предузећа. У сарадњи са  ЈКП "Зеленило" Панчево два пута ове године организована је акција уређења и уклањање растиња и дрвећа које је ометало промет кроз улице превозним средствима. Овакви и слични послови су у домену ЈКП "БНС" када се ради о садњи дрвећа у каналима или на местима где сметају постојећој инфраструктури.Одржавање и уградња опреме на дечијим игралиштима

Редовно се одржава и мобилијар на дечијим игралиштима, а у 2015. години је у припреми и набавка дела реквизита којим би се обогатили садржаји за децу и повећала њихова безбедност. У 2017.години извршена је набавка дела реквизита и урађена је заштита на појединим справама.

Игралиште у центру  Игралиште у Вашарској улици  Игралиште у улици Саве Ковачевића  Игралиште у дечјем вртићу
Игралиште у улици Братства Јединства      
There are no images in the gallery.