• Ulaz u deponiju
  • Изношење комуналног отпада
  • Улаз на депонију
  • Радне машине
  • Изградња портирнице
  • Подизање ограде на депонији
  • Насловна
  • ДЕЛАТНОСТ
  • Изношење комуналног отпада

Изношење комуналног отпада

ДЕПОНИЈА

Депонија комуналног отпада простире се на површини од око 5 хектара.

Изношење комуналног отпада врши се сваке недеље по распореду утврђеним интерним актом предузећа. Предузеће на располагању има камион смећар марке Volvo и камион смећар марке Mercedes добијен на услужно коришћење од ЈКП "Хигијена" Панчево. Овом услугом предузеће је почело да се бави 2006. године, а истом су обухваћена сва домаћинства, предузећа и јавне установе у насељу.

Предузеће одржава и хигијену свих површина којима управља (зелене површине, дечија игралишта, пијаца, гробља, пословни простори) као и центар насеља и испред свих јавних установа.

УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА ФЕКАЛНОГ ОТПАДА

Предузеће располаже цистерном капацитета 6.000 литара и за ову услугу стоји на располагању грађанима уз плаћање ценовником предвиђене надокнаде за ову услугу.