• Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Изношење комуналног отпада
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Одржавање гробља
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Улаз на депонију
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Садња у центру насеља
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Нови водомери
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Плато споменик, 2014.
 • Камион смећар
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Одржавање гробља
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Спортска хала
 • Уређење центра насеља
 • Саднице у центру код апотеке

Почела реализација Јавног рада

Захваљујући конкурсу Националне службе за запошљавање ЈКП "БНС" је почетком децембра 2014. почело да реализује Јавни рад за три особе са инвалидитетом који ће осим одржавања хигијене насеља бити ангажовани на крчењу растиња на гробљу чиме ће слике запуштених и закоровљених гробаља отићи у заборав што ћете моћи да пропратите и кроз фотографије о реализацији Јавног рада који ће трајати до 30.05.2015. године.

Настави са читањем