• Улаз на депонију
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Изношење комуналног отпада
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Плато споменик, 2014.
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Камион смећар
 • Спортска хала
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Саднице у центру код апотеке
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Нови водомери
 • Садња у центру насеља
 • Одржавање гробља
 • Уређење центра насеља
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Одржавање гробља

Радови на стази код "Слогиног" терена

Фотографије: