• Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Камион смећар
 • Плато споменик, 2014.
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Нови водомери
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Саднице у центру код апотеке
 • Уређење центра насеља
 • Одржавање гробља
 • Улаз на депонију
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Спортска хала
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Изношење комуналног отпада
 • Садња у центру насеља
 • Одржавање гробља
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година

Крчење запуштених простора гробља, канала, старе школе и депоније

Почетком фебруара 2016. године у акцији која је трајала четири дана уз помоћ багера, улта и камиона за превоз терета извршено је чишћење каналске мреже и запуштеног простора у улици Доситеја Обрадовића, плаца старе школе и уклањање смећа са прилазног пута на депонији комуналног отпада.

Ова последња активност је скоро редовна периодично свака три до четири месеца услед непостојања чувара депоније због недобијања сагласности за запослење лица на таквим пословима и поред економске оправданости и уверавања предузећа да за ове потребе поседује сопствена средства и не тражи никакву помоћ од буџета града Панчева.

Фотографије уређења депоније комуналног отпада

Фотографије уређења каналске мреже у улици Доситеја Обрадовића

Фотографије уређења плаца старе школе

Најважнија акција је свакако акција крчења у делу Источног (великог) гробља којом је напокон омогућена видљивост целог гробља и искрчен запуштен и закоровљен стари део гробља. Најстарији новосељани, а поготово млађи, могу потврдити да ово није било могуће деценијама уназад. Стрпљивим радом у последње три године вршено је крчење кроз пројекте Јавних радова да бисмо на крају, када су се створили повољни економски услови посао привели крају ангажовањем механизације.

Фотографије стања Источног гробља пре

Фотографије стања Источног гробља након чишћења

Неке од слика изгледа гробља 2012. поред приложеник у рубрици Актуелности  можете погледати и у делу Погребне услуге да би сте добили увид у то какво је стање затечено и шта је у протеклих пар година урађено, а што смо из пијетета према нашим покојницима требали урадити много раније.