• Изношење комуналног отпада
 • Нови водомери
 • Садња у центру насеља
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Одржавање гробља
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Уређење центра насеља
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Камион смећар
 • Плато споменик, 2014.
 • Улаз на депонију
 • Спортска хала
 • Саднице у центру код апотеке
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Одржавање гробља

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: