• Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Спортска хала
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Улаз на депонију
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Плато споменик, 2014.
 • Нови водомери
 • Одржавање гробља
 • Саднице у центру код апотеке
 • Изношење комуналног отпада
 • Камион смећар
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Одржавање гробља
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Уређење центра насеља
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Садња у центру насеља

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: