• Нови водомери
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Спортска хала
 • Камион смећар
 • Одржавање гробља
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Одржавање гробља
 • Изношење комуналног отпада
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Улаз на депонију
 • Плато споменик, 2014.
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Садња у центру насеља
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Уређење центра насеља
 • Саднице у центру код апотеке
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: