• Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Камион смећар
 • Уређење центра насеља
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Спортска хала
 • Садња у центру насеља
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Нови водомери
 • Одржавање гробља
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Изношење комуналног отпада
 • Улаз на депонију
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Плато споменик, 2014.
 • Саднице у центру код апотеке
 • Одржавање гробља

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: