• Садња у центру насеља
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Одржавање гробља
 • Саднице у центру код апотеке
 • Уређење центра насеља
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Спортска хала
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Камион смећар
 • Плато споменик, 2014.
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Одржавање гробља
 • Улаз на депонију
 • Изношење комуналног отпада
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Нови водомери
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Спортско-рекреативне услуге

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: