• Садња у центру насеља
 • Плато споменик, 2014.
 • Изношење комуналног отпада
 • Саднице у центру код апотеке
 • Уређење центра насеља
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Одржавање гробља
 • Камион смећар
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Одржавање гробља
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Нови водомери
 • Улаз на депонију
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Спортска хала

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: