• Саднице у центру код апотеке
 • Нови водомери
 • Улаз на депонију
 • Уређење центра насеља
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Одржавање гробља
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Одржавање гробља
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Плато споменик, 2014.
 • Изношење комуналног отпада
 • Камион смећар
 • Спортска хала
 • Садња у центру насеља
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Асфалтирање паркинга, 2015.

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: