• Садња у центру насеља
 • Одржавање гробља
 • Камион смећар
 • Одржавање гробља
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Нови водомери
 • Уређење центра насеља
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Улаз на депонију
 • Спортска хала
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Плато споменик, 2014.
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Саднице у центру код апотеке
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Изношење комуналног отпада
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: