• Спортско-рекреативне услуге
 • Изношење комуналног отпада
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Уређење центра насеља
 • Саднице у центру код апотеке
 • Камион смећар
 • Спортска хала
 • Нови водомери
 • Плато споменик, 2014.
 • Одржавање гробља
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Улаз на депонију
 • Одржавање гробља
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Садња у центру насеља

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: