• Саднице у центру код апотеке
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Нови водомери
 • Уређење центра насеља
 • Спортска хала
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Одржавање гробља
 • Одржавање гробља
 • Плато споменик, 2014.
 • Изношење комуналног отпада
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Садња у центру насеља
 • Улаз на депонију
 • Камион смећар
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: