• Садња у центру насеља
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Плато споменик, 2014.
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Спортска хала
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Уређење центра насеља
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Изношење комуналног отпада
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Улаз на депонију
 • Одржавање гробља
 • Саднице у центру код апотеке
 • Одржавање гробља
 • Нови водомери
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Камион смећар
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Извршено је постављање ивичњака, нивелација постоља за клупе и поплочавање око 150 м2 платоа. Процењена вредност радова не премашује 250.000 динара. Овим се само наставља започето мењање слике изгледа насеља захваљујући постојању и успешном пословању ЈКП "БНС" који улаже новац добијен од новосељана у уређење нашег села.

Фотографије: