• Одржавање гробља
 • Одржавање гробља
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Нови водомери
 • Улаз на депонију
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Спортска хала
 • Саднице у центру код апотеке
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Плато споменик, 2014.
 • Садња у центру насеља
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Уређење центра насеља
 • Камион смећар
 • Изношење комуналног отпада
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића

Постављање рефлекторске расвете

У главној улици Маршала Тита, на свим раскрсницама и деловима улица који су недовољно осветљени поставили смо рефлекторску расвету. У зависности од места и процене потребе нивоа осветљења постављени су рефлектори различите снаге од 400, 250 и 150 W (вати).

Расвета је постављена и на свим важнијим јавним местима у насељу (пијаца, аутобуска стајалишта, железничка станица, спортска хала, пошта, паркинг школе).

Извршена је набавка четири канделабера идентична постојећим за допуну расвете у делу обновљеног шеталишта u центру насеља и испред основне школе чије постављање је условљено повољним временским приликама.

Очекивани трошак по завршетку свих радова износиће између 350.000 и 400.000 динара.

Фотографије: