• Камион смећар
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Саднице у центру код апотеке
 • Садња у центру насеља
 • Нови водомери
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Одржавање гробља
 • Спортска хала
 • Плато споменик, 2014.
 • Улаз на депонију
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Одржавање гробља
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Изношење комуналног отпада
 • Уређење центра насеља
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Рекоструисано игралиште у центру

Санирање дела путне мреже

Kрајем децембра 2015. извршили смо санирање и поправку улица које су биле проблематичне у погледу стања коловоза, равнањем подлоге, насипањем туцаника и сабијањем подлоге. Обновљено је око 300 дужних метара пута односно око 1.200 м2. Процењена вредност радова не прелази 250.000 динара (утрошених на набавку 90 м3 туцаника, изнајмљивање радних машина - гредера и ваљка).

Радови су изведени у делу улице Алексе Шантића где је обновљена пропала подлога на прилазу раскрсници са улицом Бранка Радичевића, реконструисана је и обновљена подлога улице  Доситеја Обрадовића на изласку исте на главни пут из правца Бориса Кидрича и раскрсница улице ЈНА и Михајла Пупина са делом улице ЈНА.

Фотографије: