• Улаз на депонију
 • Уређење центра насеља
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Садња у центру насеља
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Одржавање гробља
 • Одржавање гробља
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Нови водомери
 • Изношење комуналног отпада
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Плато споменик, 2014.
 • Саднице у центру код апотеке
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Камион смећар
 • Спортска хала
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића

Реконструисано стајалиште и постављена нова станица на аутобуској окретници

У склопу давања доприноса промени изгледа насеља у урбано уређен и култивисан простор достојан градским центрима, ЈКП "БНС" је финансирао обнову пропалог бетонског стајалишта и уклањање дотрајале настрешнице.

Стајалиште је проширено, извршено је постављање ивичњака и повезивање са долазном стазом. Постављена је нова станица чија вредност заједно са радовима који су обухватили и постављање лексан плоча није премашила износ од 260.000 динара.

Фотографије: