• Плато споменик, 2014.
 • Саднице на локацији Вашариште
 • Саднице у центру, улица Доситеја Обрадовића
 • Одржавање зелених површина у улицама
 • Изношење комуналног отпада
 • Радови на ревитализацији бунара, улица Алексе Шантића
 • Нови водомери
 • Улаз на депонију
 • Одржавање гробља
 • Садња у центру насеља
 • Рекоструисано игралиште у центру
 • Реконструкција аутобуског стајалишта, 2015.
 • Уграђени савременији хлоринатори, улица Змај Јовина
 • Уређење центра насеља
 • Изграђен мост код апотеке, 2013. година
 • Асфалтирање паркинга, 2015.
 • Саднице у центру код апотеке
 • Спортско-рекреативне услуге
 • Камион смећар
 • Одржавање гробља
 • Спортска хала
Радови на дечјем игралишту

Почетак радова на дечјем игралишту

Почетак радова на дечјем игралишту у сарадњи са ЈКП "Зеленило" Панчево.

Настави са читањем

Завршена реконструкција платоа испред Румунске православне цркве

Користећи повољне временске прилике ЈКП "БНС" је са својим запосленим и лицима ангажованим преко Јавног рада током jануара 2016. привео крају посао завршетка платоа испред Румунске православне цркве започет асфалтирањем паркинг простора крајем прошле године.

Настави са читањем

Санирање дела путне мреже

Kрајем децембра 2015. извршили смо санирање и поправку улица које су биле проблематичне у погледу стања коловоза, равнањем подлоге, насипањем туцаника и сабијањем подлоге. Обновљено је око 300 дужних метара пута односно око 1.200 м2. Процењена вредност радова не прелази 250.000 динара (утрошених на набавку 90 м3 туцаника, изнајмљивање радних машина - гредера и ваљка).

Настави са читањем

Крчење запуштених простора гробља, канала, старе школе и депоније

Почетком фебруара 2016. године у акцији која је трајала четири дана уз помоћ багера, улта и камиона за превоз терета извршено је чишћење каналске мреже и запуштеног простора у улици Доситеја Обрадовића, плаца старе школе и уклањање смећа са прилазног пута на депонији комуналног отпада.

Настави са читањем

Постављање рефлекторске расвете

У главној улици Маршала Тита, на свим раскрсницама и деловима улица који су недовољно осветљени поставили смо рефлекторску расвету. У зависности од места и процене потребе нивоа осветљења постављени су рефлектори различите снаге од 400, 250 и 150 W (вати).

Расвета је постављена и на свим важнијим јавним местима у насељу (пијаца, аутобуска стајалишта, железничка станица, спортска хала, пошта, паркинг школе).

Настави са читањем

Реконструисано стајалиште и постављена нова станица на аутобуској окретници

У склопу давања доприноса промени изгледа насеља у урбано уређен и култивисан простор достојан градским центрима, ЈКП "БНС" је финансирао обнову пропалог бетонског стајалишта и уклањање дотрајале настрешнице.

Настави са читањем